Ogólna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

Ogólna procedura bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2