Dnia 26 maja 2019 roku wszystkie klasy 7 uczestniczyły w spotkaniu z Panią Małgorzatą Borawską, główną koordynatorką akcji „Transplantacja jestem na tak”, koordynatorem ds. transplantacji Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK 4 w Lublinie. Uczniowie poznali pracę koordynatora transplantologii, a także na czym polega transplantacja narządów i jakie narządy można przeszczepiać. Pani Małgorzata przedstawiła znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, oraz zgody na transplantację narządów po śmierci. Uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania. Spotkanie zorganizowała p. Agnieszka Flis - nauczyciel biologii.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top