Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.02.2019r.

do 12.03.2019r.

od 23.05.2019r.

do 05.06.2019r.

1a

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego w ogólnodostępnej szkole podstawowej

od 25.02.2019r.

do 12.03.2019r.

od 23.05.2019r.

do 05.06.2019r

1b

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej (do klasy VII)

od 25.02.2019r.

do 12.03.2019r.

od 01.07.2019r.

do 05.07.2019r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 137 ust.1 prawa oświatowego

od 13.03.2019r.

do 20.03.2019r.

od 06.06.2019r.

do 12.06.2019r.

2a

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,

o którym mowa w art. 139 ust.1 prawa oświatowego

od 13.03.2019r.

do 26.04.2019r.

od 08.07.2019r.

do 10.07.2019r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej i do oddziałów sportowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa art. 150 ust.2 ustawy

od 13.03.2019r.

do 10.04.2019r.

od 06.06.2019r.

do 17.06.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, w tym:

12.04.2019r.

19.06.2019r.

5a

do oddziału dwujęzycznego

do 24.06.2019r.

12.07.2019r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, w tym:

od 12.04.2019r.

do 17.04.2019r.

od 19.06.2019r.

do 25.06.2019r.

6a

do oddziału dwujęzycznego

do 26.06.2019r.

do 16.07.2019r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, w tym:

30.04.2019r.

28.06.2019r.

7a

do oddziału dwujęzycznego

28.06.2019r.

19.07.2019r.

LINK DO ZAKŁADKI Z DOKUMENTAMI

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top