17-08-2017 03:41:32
PRZETŁUMACZ STRONĘ

DZIENNIK LEKCYJNY
E-LEARNING
BIP

AKTUALNOŚCI SZKOLNE
+ Kalendarium
+ Filmy
+ Gazetka szkolna
+ Biblioteka
+ Świetlica
+ Przetargi i zamówienia
+ Archiwum
PRZEDSZKOLE
+ Przedszkole
+ Facebook Przedszkola
WAŻNE DOKUMENTY
+ Statut szkoły
+ Program wychowawczy
+ Program profilaktyczny
+ Programy nauczania
+ Podręczniki szkolne
+ Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
+ Warunki ubezpieczenia
INFORMACJE O NAS
+ Pracownicy szkoły
+ Z kart historii szkoły
+ Patron szkoły
+ Lista - absolwentów
PLAN ZAJĘĆ
+ Plan zajęć szkoły i przedszkola
ORLIK 2012
+ Regulamin korzystania z kompleksu
+ Harmonogram wynajmu boiska do piłki nożnej
+ Harmonogram wynajmu boiska do koszykówki i siatkówki
+ Harmonogram pracy animator
+ Pliki do pobrania
KONTAKT

LOSOWE FOTOGRAFIE

NAJNOWSZE FILMY
MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI

REALIZOWANE PROJEKTY

ANKIETA
Czy 2-gi semestr jest lepszy niż pierwszy?

TAK

NIE

HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku..

{ 1946 }

Pierwsza szkoła podstawowa na terenie dzisiejszego Świdnika powstała w 1946 r. w Adampolu. Była to 1 - klasowa szkółka licząca 46 uczniów. Nauczycielką i kierowniczką tej szkoły była pani Olga Kiślak. Szkoła mieściła się w drewnianej willi u państwa Szcześniewskich. Sprzęt do tej szkółki został wykonany przez rodzica p. Puszkę, a deski i inny materiał dostarczyli rodzice. Mieszkańcy bardzo chętnie pomagali szkole we wszystkich jej potrzebach. Szkoła podlegała Inspektoratorowi Oświaty w Lublinie, a administracyjnie gminie Mełgiew

 

{ 1950 }

W roku 1950 przeniesiono szkołę do baraku. W baraku uczyły już trzy nauczycielki. Kiedy zapadła decyzja o budowie zakładu WSK osiedle Świdnik z dnia na dzień stawało się większe. Szkoła w baraku nie mogła już spełniać dostatecznie swojej funkcji . Z każdym rokiem przybywało więcej dzieci, klasy były przeładowane, warunki nauczania uległy pogorszeniu.

 

{ 1952 }

W 1952 oddano do użytku dwupiętrowy budynek, w którym zorganizowano 11- letnią szkołę ogólnokształcącą. W budynku tym mieściła się Szkoła Podstawowa. Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa dla Pracujących. Ogromny wkład pracy w rozwój szkoły i jej poziom nauczania wzniósł jej dyrektor p. Atonii Rubaj jego mądrość i doświadczenie, umiejętności organizacji zespołu nauczycieli, którymi kierował pozwoliły sprostać trudnym zadaniom. Panowała właściwa atmosfera pracy, wzajemna pomoc koleżeńska, dobrze zorganizowane samokształcenie - słowem były właściwe stosunki międzyludzkie. Pogłębił się też i doskonalił proces dydaktyczno-wychowawczy, podnosiły się kwalifikacje zawodowe nauczycieli, rozwijała się praca pozalekcyjna, podejmowano eksperymenty pedagogiczne, unowocześniono metody i formy pracy w szkole. Szkoła należycie spełniała obowiązek wobec społeczeństwa i państwa.

 

{ 1968 }

W roku 1968 zapadła decyzja o oddzieleniu szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego, ale jeszcze przez dwa lata byliśmy pod wspólnym kierownictwem. Dyrektor A. Rubaj odszedł na emeryturę w 1970 r. i szkołę na uroczystości pożegnania oddał w ręce byłego inspektora oświaty w Lublinie Władysława Myka.

 

{ 1970 }

W 1970 r. nasza szkoła otrzymała nazwę Szkoły Podstawowej Nr 3, jej kierownikiem został Tadeusz Karasiuk, a po roku funkcję tą objął jego brat Rajmund Karasiuk.

 

{ 1980 }

W 1980 r. dyrektorem szkoły został mgr Dariusz Rubaj.

 

{ 1992 }

W 1992 r. dyrektorem szkoły został mgr Krzysztof Gałan.

 

{ 1994 }

W 1994 r. dokonano uroczystej zmiany imia szkoły. Od tamtej chwili szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.

 

{ 2006 }

W 2006 r. dyrektorem szkoły został mgr Marek Kwieciński.

Wygenerowano w sekund: 0.20 2,144,191 unikalne wizyty
Can't find file: 'fusion_captcha' (errno: 2 - No such file or directory)