16-08-2018 03:55:33
DZIENNIK LEKCYJNY
E-LEARNING


Logowanie

Nie pamiętam hasła.

NOWA STRONA JUŻ GOTOWA ZAPRASZAMY
RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM

W czerwcu 2017r. została przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Szkoła spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i aż trzy na pięć z poziomu wysokiego – uczniowie uczą się od siebie nawzajem, w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów, uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Przedstawione w raporcie wyniki badań wykazują, że planowanie procesów edukacyjnych uwzględnia potrzeby rozwojowe poszczególnych uczniów, umożliwia pełną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizację procesu nauczania oraz podejmowanie przez nauczycieli działań międzyprzedmiotowych.

Zgodnie z raportem z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w czerwcu 2016r. w szkole realizowane są nowatorskie programy edukacyjne i wychowawcze, np. system e-learningu, elementy nauczania języków obcych w systemie CLIL, profesjonalne szkolenia z technik uczenia się oraz nietypowe zajęcia o charakterze cyklicznym mające na celu promowanie czytelnictwa.

Przemyślane planowanie przez nauczycieli procesu edukacyjnego przyczynia się do zastosowania metod pracy, które są adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele, planując procesy edukacyjne, biorą pod uwagę wiele czynników: stosowanie elementów oceniania kształtującego, metody i sposoby uczenia się oraz indywidualizację nauczania. Uwzględniają zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności, indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania, zróżnicowane tempo pracy uczniów oraz zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tak zaplanowane działania sprawiają, że uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, proponują własne rozwiązania.

Uczniom najbardziej podoba się zaangażowanie nauczycieli, praca w grupach, sposób prowadzenia lekcji i nawiązywanie do przykładów z życia codziennego. Nie bez znaczenia jest fakt, że uczniowie znają stawiane przed nimi cele i wymagania, a udzielana informacja zwrotna pomaga im w nauce, motywując ich do ponoszenia wysiłku edukacyjnego.

Dzieci podczas lekcji są nie tylko nauczane, ale również uczone, jak się uczyć. Należy również podkreślić, że w szkole wdraża się nowatorskie rozwiązania wykraczające poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, a uczniowie wiedzą, w jakim celu się uczą, co sprawia, że czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Wygenerowano w sekund: 0.06 422,186 unikalne wizyty