2 kwietnia w naszej szkole nastąpiła inauguracja czwartej już edycji praktycznej edukacji rowerowej przy współpracy ze Strażą Miejską, UM Świdnik oraz MCP w Świdniku. Program rozpoczął się częścią teoretyczna, tzw. „Dniem rowerowym w szkole”, skierowanym do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, strażników miejskich i psychologów. Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady właściwego zdrowego odżywiania się i zachęcane są do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nadeszła wiosna, a wraz z nią sezon na prace ogrodowe, m.in. na sianie i sadzenie kwiatów. Zanim zabraliśmy się za pracę, przypomnieliśmy sobie co jest potrzebne roślinom do rozwoju. Po części teoretycznej, zabraliśmy się do pracy. Każdy z nas chciał wziąć czynny udział w tworzeniu „klasowego ogródka”. Z zaangażowaniem i dokładnością podejmowaliśmy się kolejnych czynności, tj. nasypywanie ziemi do doniczek, robienie dołków, sianie nasionek, obsypywanie ich ziemią. Praca dostarczyła nam mnóstwa satysfakcji. Teraz naszym zadaniem jest codzienna, systematyczna i odpowiednia pielęgnacja posianych kwiatów. (B.F.)

Protokół z obrad Jury VIII KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „MOJA KSIĄŻKA”. Na konkurs wpłynęło 112 prac z 7 szkół:

Szkoła Podstawowa w Jackowie

– 3 prace (klasy 1-3)

– 1 praca (klasy 4-7)

Szkoła Podstawowa w Kalinówce

– 2 prace (klasy 1-3)

Dnia 26 maja 2019 roku wszystkie klasy 7 uczestniczyły w spotkaniu z Panią Małgorzatą Borawską, główną koordynatorką akcji „Transplantacja jestem na tak”, koordynatorem ds. transplantacji Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK 4 w Lublinie. Uczniowie poznali pracę koordynatora transplantologii, a także na czym polega transplantacja narządów i jakie narządy można przeszczepiać. Pani Małgorzata przedstawiła znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, oraz zgody na transplantację narządów po śmierci. Uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania. Spotkanie zorganizowała p. Agnieszka Flis - nauczyciel biologii.

Wiosna sprzyja nie tylko spacerom po lesie, pracom w ogrodzie czy sadzie, ale także wiele się dzieje w życiu owadów czy pajęczaków. Uczniowie klasy 1D postanowili dowiedzieć się czegoś więcej na temat pszczół, motyli, mrówek, biedronek oraz pająków. Posłużyła im do tego praca projektowa, którą wykonali w losowo wybranych grupach. Przygotowali materiały, korzystając nie tylko z Internetu, ale przede wszystkim z książek. Prace które stworzyli, nie tylko pięknie wyglądały, ale przede wszystkim zawierały cenne informacje, które uczniowie zapamiętywali. Na zakończenie odbyła się prezentacja zespołów oraz wymiana wiadomości dotyczących poznanych owadów.

14 maja w klasie 2a odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy. Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem apteczki, dowiedzieli się jak należy postępować w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jak prawidłowo powinniśmy sprawdzać oddech u osoby nieprzytomnej oraz w jaki sposób wykonuje się resuscytację krążeniowo-oddechową. Każdy mógł zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i przećwiczyć na fantomie. Organizatorami warsztatów byli p. Paulina Cieślak-Sadło oraz p. Patryk Kalita.

Za nami kolejny etap edukacji rowerowej. W dniach 10 i 13 maja uczniowie z klas czwartych odbyli zajęcia praktyczne na miasteczku rowerowym pod czujnym okiem funkcjonariuszy ze Straży Miejskiej. Miasteczko rowerowe to miejsce, w którym można zdobyć i rozwinąć umiejętności poruszania się w ruchu drogowym. Symulacja prawdziwych ulic ze znakami daje możliwość poznania zasad ruchu drogowego i nabycia płynności w poruszaniu się zgodnie z obowiązującymi zasadami. Miasteczko posiada najważniejsze elementy spotykane na prawdziwych drogach, takie jak rondo, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, przejście dla pieszych oraz przejazd kolejowy, przed którym należy dostosować się do znaku STOP. Przed nami kolejny etap – jazda po mieście. (B.F, A.P)

W dniach 6-11.05.2019 grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przebywała w Bad Homburg w Niemczech. Szkoła bierze udział w międzynarodowej wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną prywatną szkołą Maria-Ward–Schule. Podczas pobytu realizowany był bogaty program turystyczno-krajoznawczy i kulturalny. Polsko-niemiecka grupa została oficjalnie powitana przez burmistrza miasta Bad Homburg i przez dyrekcję szkoły. Bogaty program obejmował wycieczkę do Wiesbaden–stolicy Hesji, w której leży Bad Homburg, zwiedzanie uroczych miasteczek nad Renem z przepięknymi winnicami i ruinami zamków, które można było podziwiać podczas rejsu statkiem.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top