ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

W ramach projektu „Aktywna szkoła – Aktywny uczeń” odbyły się w naszej szkole dwa spotkania z panem Tomaszem Kocińskim – nauczycielem, trenerem, instruktorem i ratownikiem medycznym. Na zaproszenie nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadził on zajęcia na temat bezpieczeństwa w sporcie, ratownictwa oraz pierwszej pomocy. Omówił najczęściej występujące podczas wysiłku niebezpieczne sytuacje, zaprezentował materiały Europejskiej Rady Resuscytacji oraz przeprowadził warsztaty z pierwszej pomocy. Dodatkowo od początku roku szkolnego – cyklicznie, podczas zajęć wychowania fizycznego – pod kierunkiem nauczycieli: Marii Lorenz, Iwony Mitury, Grzegorza Dejko i Konrada Doleckiego, uczniowie prowadzą rozgrzewkę.

Opracowano „Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję i przygotowujący organizm do wysiłku”. Celem oddania rozgrzewki w ręce uczniów jest uświadomienie im potrzeby ruchu oraz pokazanie, że każdy może poprawnie takie ćwiczenia wykonywać na co dzień sam – bez pomocy i obecności nauczycieli wychowania fizycznego. (K.D.)

AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃPokaż galerie

Back to top