Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w roku szkolnym 2017/2018

Klasy I-III

W tegorocznej edycji Alfika wzięło udział blisko 67 tys. uczniów, wśród których wyłoniono 416 laureatów. Z naszej szkoły startowało 84 uczniów.

Wśród uczniów klas 3 naszej szkoły jeden uczeń zajął miejsce na podium.

3a

Miejsce na podium (tzw. wynik bardzo dobry) – 13 miejsce w województwie

Kangur matematyczny

3a

Miejsce na podium (tzw. wyróżnienie) w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur matematyczny” dla uczniów klas III

3b

Miejsce na podium (tzw. wyróżnienie) w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur matematyczny” dla uczniów klas III

 Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych

3e

Wyróżnienie za rolę narratora

Powiatowy Konkurs Matematyczny

3a

Laureat

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

3a

Laureat

Powiatowy Krzesimowski Konkurs Przyrodniczy „Przyroda wokół nas” w  kategorii artystycznej

3a

I miejsce

3a

III miejsce

Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Moja książka”

3a

III miejsce

3a

III miejsce

3e

Nagroda specjalna w kategorii „Krzewienie kultury”

Klasy IV-VII

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty

laureat z języka angielskiego – klasa 7a

trzech finalistów:

jedna finalistka z konkursu polonistycznego – kl. 7c

dwie finalistki z klasy 7c - z konkursu ortograficznego

 

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (II miejsca) otrzymali:

uczeń z klasy 6b otrzymując 89,17% pkt. możliwych do uzyskania i 10 miejsce w województwie w swojej kategorii wiekowej,

(opiekun: A. Janczarek)

uczeń z klasy 5b otrzymując 83,33% pkt. możliwych do uzyskania i 13 miejsce w województwie w swojej kategorii wiekowej,

(opiekun: S. Chodorowska)

uczeń z klasy 3a otrzymując 85% pkt. możliwych do uzyskania i 13 miejsce w województwie w swojej kategorii wiekowej.

(opiekun J. Legocka)

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku (III miejsca) otrzymali:

uczeń z klasy 7c otrzymując 79,17% pkt. możliwych do uzyskania i 17 miejsce w województwie w swojej kategorii wiekowej,

(opiekun A. Janczarek)

uczeń z klasy 6c otrzymując 79,17% pkt. możliwych do uzyskania i 32 miejsce w województwie w swojej kategorii wiekowej.

(opiekun M. Szczerbiec)

Miejsce na podium, czyli III miejsce (tzw. „wyróżnienie”) w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyło sześciu uczniów.

 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Straż dawniej i dziś”

4c

I miejsce wśród uczniów z kilku krajów

Osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim

6a

III miejsce w badmintonie drużynowym

 Osiągnięcia sportowe na szczeblu rejonowym

6a

III miejsce w badmintonie drużynowym

Powiatowa Corrida Ortograficzna

6c

III miejsce

 Osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym

W sztafetach pływackich

4c

III miejsce

5b

5b

5b

5b

5b

5c

6a

6a

6b

W piłce ręcznej

5a

II miejsce

5b

6a

5a

III miejsce

5b

5b

5b

6a

6b

II miejsce

6c

II miejsce

W mini piłce koszykowej

5a

III miejsce

5b

5c

6b

6c

W mini piłce siatkowej

5b

III miejsce

6a

6b

6c

W mini piłce siatkowej czwórek

5a

III miejsce

W szachach drużynowych

5a

II miejsce

5a

II miejsce

5c

II miejsce

6a

II miejsce

W czwórboju lekkoatletycznym

5b

III miejsce

5b

II miejsce

6a

III miejsce

6c

II miejsce

6c

III miejsce

 

 

 

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top