"Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty"

Celestyn Freinet

Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku.

Dbamy o wysokie efekty nauczania.

Staramy się zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i wychować ich na prawych obywateli.

WIZYTÓWKA SZKOŁY

Jesteśmy kameralną szkołą, w której każdy uczeń może czuć się komfortowo i bezpiecznie. Jako jedna z niewielu szkół w Polsce, a w Świdniku jedyna, szkoła nasza kształci dzieci młodsze i starsze w oddzielnych budynkach. W budynku przy ul. Kopernika 9a uczą się klasy I-IV, a budynku przy ul. Kopernika 9 – klasy V-VIII).
Każdy z budynków ma własną stołówkę, salę gimnastyczną, boisko Orlik. Dla dzieci młodszych jest nowoczesny i przyjazny przyszkolny plac zabaw.
Mamy przestronną świetlicę, składającą z trzech odrębnych pomieszczeń. Jedna przeznaczona jest do zabaw, druga do wykonywania prac plastycznych i multimedialnych, trzecia umożliwia odrabianie lekcji w całkowitej ciszy, pod opieką nauczyciela.
Dla nas każdy uczeń jest ważny. Dbamy o dobre relacje i ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Zapewniamy bardzo dobre warunki do rozwoju psychofizycznego naszych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.
Szkoła oferuje fachowe wsparcie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W placówce pracuje dwóch pedagogów i dwóch psychologów, z którymi ściśle współpracują wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów. Pedagodzy i psycholodzy udzielają pomocy uczniom na każdym etapie kształcenia.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie doświadczający problemów objęci są pomocą pedagoga szkolnego i całego zespołu wychowawczego, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
Dla uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzony jest indywidualny tok nauki. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych adresowane są dodatkowe zajęcia.
Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy przedmiotowe i sportowe na poziomie międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie klas I-III zajmują wysokie lokaty w konkursach pozaszkolnych: recytatorskich, ortograficznych, plastycznych i matematycznych.
Nasza szkoła jest jedną z trzech szkół w województwie lubelskim, które realizują program DSD1 przygotowujący uczniów do międzynarodowego egzaminu i zdobycia certyfikatu z języka niemieckiego. Od klasy II uczymy się, oprócz języka angielskiego, drugiego języka obcego – języka niemieckiego. W klasie VII klasa ta staje się klasą dwujęzyczną z wiodącym językiem niemieckim. Szkoła oferuje swoim uczniom wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych. Podróżujemy wraz z uczniami do Niemiec, Austrii czy Szwajcarii.
W szkole działa teatr szkolny na wszystkich poziomach wiekowych. Nasza szkoła jako jedyna w mieście od lat prezentuje – z sukcesami – swoje spektakle na cyklicznym przeglądzie spektakli profilaktycznym.
W kalendarz szkoły na stałe wpisały się cykliczne wydarzenia organizowane w duchu pracy zespołowej.
Realizowane są nowatorskie programy edukacyjne i wychowawcze. Szkoła promuje innowacyjność w zakresie metodyki i rozwiązań dydaktycznych. Realizowane innowacje: „Plan Daltona”, „Pedagogika cyrku”, „Metody pracy wspomagające rozwój kompetencji kluczowych”, „Escape room”.
Szkoła zalicza się do liderów nauczania zdalnego. Rozpoczęliśmy regularne nauczanie zdalne jako jedna z pierwszych szkół w kraju, w marcu 2020 roku. Szkoła od samego początku nauki zdalnej pracuje na zintegrowanej platformie edukacyjnej Office 365. Prowadzone są regularne wideolekcje na wysokim poziomie metodycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do nauki zdalnej.
Przywiązujemy wielką wagę do tego, by nasi uczniowie nabywali nie tylko wiedzę i umiejętności przedmiotowe, ale również kształcili kompetencje kluczowe, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym.
Lubelskie Kuratorium Oświaty w 2016r. wysoko oceniło naszą szkołę jako szkołę przyjazną uczniom, w której proces nauczania przebiega na bardzo wysokim poziomie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top