Nasza szkoła posiada status Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec.

Realizowany jest tu program DSD I – Deutsches Sprachdiplom (Dyplom Znajomości Języka Niemieckiego). Dzięki temu uczniowie klas dwujęzycznych pod opieką doświadczonych germanistów posiadających profesjonalne przygotowanie merytoryczne i metodyczne przygotowują się do międzynarodowego certyfikatu znajomości języka niemieckiego, który według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego zaświadcza znajomość języka na poziomie A2 lub B1, czyli na poziomie pełnej samodzielności. Pomyślne zdanie egzaminu uwieńczone jest wręczeniem uznawanego na całym świecie dyplomu językowego, który jest ważny bezterminowo.

Szkoła uczestniczy również w międzynarodowym projekcie PASCH- Szkoły – Partnerzy Przyszłości.

Uczniowie, którzy uzyskają dyplom DSD pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w szkole średniej osiągając poziom B2/C1 i zdobyć dyplom DSD drugiego stopnia. W dalszej kolejności posiadanie takiego certyfikatu daje możliwość studiowania na wielu polskich i europejskich uczelniach, uzyskania stypendiów w krajach niemieckojęzycznych a w przyszłości może ułatwić podjęcie w nich pracy. Ważne również jest to, że rodzice uczniów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i przystąpieniem ich dzieci do egzaminu DSD.

Nauka w klasach niemieckojęzycznych wspierana jest przez stypendystów organizacji „Kulturweit”, którzy pełnią rolę native speakerów podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych - rozwijających zainteresowania uczniów językiem i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Proces nauczania uatrakcyjniają dodatkowo coroczne wyjazdy edukacyjne do Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą w Bad Homburg (Niemcy).