Nasza szkoła posiada status Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec.

Realizowany jest tu program DSD I – Deutsches Sprachdiplom (Dyplom Znajomości Języka Niemieckiego). Dzięki temu uczniowie klas dwujęzycznych pod opieką doświadczonych germanistów posiadających profesjonalne przygotowanie merytoryczne i metodyczne przygotowują się do międzynarodowego certyfikatu znajomości języka niemieckiego, który według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego zaświadcza znajomość języka na poziomie A2 lub B1, czyli na poziomie pełnej samodzielności. Pomyślne zdanie egzaminu uwieńczone jest wręczeniem uznawanego na całym świecie dyplomu językowego, który jest ważny bezterminowo.

Szkoła uczestniczy również w międzynarodowym projekcie PASCH- Szkoły – Partnerzy Przyszłości.

Uczniowie, którzy uzyskają dyplom DSD pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w szkole średniej osiągając poziom B2/C1 i zdobyć dyplom DSD drugiego stopnia. W dalszej kolejności posiadanie takiego certyfikatu daje możliwość studiowania na wielu polskich i europejskich uczelniach, uzyskania stypendiów w krajach niemieckojęzycznych a w przyszłości może ułatwić podjęcie w nich pracy. Ważne również jest to, że rodzice uczniów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i przystąpieniem ich dzieci do egzaminu DSD.

Nauka w klasach niemieckojęzycznych wspierana jest przez stypendystów organizacji „Kulturweit”, którzy pełnią rolę native speakerów podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych - rozwijających zainteresowania uczniów językiem i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Proces nauczania uatrakcyjniają dodatkowo coroczne wyjazdy edukacyjne do Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą w Bad Homburg (Niemcy).

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top