Budynek przy ul. Kopernika 9

Wicedyrektor Lilia Wawszczak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Budynek przy ul. Kopernika 9A

Wicedyrektora Beata Fidecka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 15:30

 7:30 - 15:30

14:30 - 17:00

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30