W czwartek 29 stycznia odbyła się pogadanka dla rodziców uczniów klas 5. Przeprowadziła ją psycholog z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku, p. Elżbieta Kuna. Rodzice mieli możliwość poznania mechanizmów manipulacji oraz zagrożeń wynikających z korzystania z mediów. Dowiedzieli się również o konieczności kształcenia u dzieci umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zawartości komunikatów medialnych oraz ich wpływie na rozwój i wychowanie młodego człowieka. Zapoznali się ze sposobami chronienia dzieci przed negatywnym oddziaływaniem mediów, a także zapobieganiem uzależnieniom od telewizji, gier komputerowych i Internetu. W najbliższym czasie zajęciami z edukacji medialnej zostaną objęci także uczniowie klas 4 i 5. (E.M.)

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top