Harmonogram planowanych zajęć w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Świdniku.

Rodzaj zajęć

Sala lekcyjna, sala gimnastyczna, orlik

Dzień i godziny zajęć

Nauczyciel prowadzący

Ferie z Zuchami

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3) Sala 305

od 29.01 do 02.02.2018r.

od 9:00 do 12:00

od 05.02 do 02.09.2018r.

od 9:00 do 12:00

J. Legocka

Zajęcia plastyczne

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3) Sala 302

od 29.01 do 30.01.2018r.

od 9:00 do 11:15

B. Fidecka

Koło patriotyczne

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3) Sala 203

09.02.2018r.

od 10:00 do 13:15

K. Terlecka

Koło języka Angielskiego

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3) Sala 23

Poniedziałki

od 8:00 do 10:30

Wtorki

od 8:00 do 10:30

I. Szewczuk-Chachlińska

Koło chemiczne

Budynek przy ul. Kopernika 9 (GIM) Sala 29

od 29.01 do 02.02.2018r.

od 10:00 do 13:00

K. Lipska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

Budynek przy ul. Kopernika 9 (GIM) Sala 22

od 29.01 do 02.02.2018r.

K. Maliszewska

Koło Miłośników Książki

Budynek przy ul. Kopernika 9 (GIM)

Od 29.01 do 31.01.2018r.

od 9:00 do 11:15

M. Janiec

Wyrównanie wiedzy

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3)

07.02.2018r.

od 9:00 do 12:00

M. Dołęga

Tenis stołowy

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3)

08.02.2018r.

od 10:00 do 12:00

M. Dołęga

Zajęcia plastyczne

Budynek przy ul. Kopernika 9a (SP3)

09.02.2018r.

od 9:00 do 12:00

M. Dołęga

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top