Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2020/2021
Staramy się o uzyskanie certyfikatu!!!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku w 1 semestrze roku szkolnego 2020/2021 brała udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2020/2021

Na stronie www.fed.org.pl opublikowano niektóre ze scenariuszy lekcji nagrodzonych w czerwcu, w ogólnopolskim konkursie „Democracy Cake: Porozmawiajmy o demokracji”, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie. Wśród nich znalazł się pomysł Renaty Piątkiewicz, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 włączyła się w przedświąteczne akcje charytatywne. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zaangażowali się w projekt „List do św. Mikołaja” oraz przygotowanie „Szlachetnej Paczki”. Dzięki ich pomocy na wielu twarzach zagościł uśmiech.

Dla DPS i seniorów

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top