STATUT

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA


PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WF

PRZEBYWANIE W BUDYNKU SZKOŁY

POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI I-III, KTÓRE ZOSTAŁY CZASOWO POZOSTAWIONE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


PPP ZAŁĄCZNIK 2 PROTOKÓŁ PPP DLA UCZNIA

PPP ZAŁĄCZNIK 3 OCENA EFEKTYWNOŚCI

PPP ZAŁĄCZNIK 4 IPET

PPP ZAŁĄCZNIK 5 WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA


PPP ZAŁĄCZNIK 6 WYKAZ UCZNIÓW DO OBJĘCIA PPP

PROWADZENIE DOKUMENTACJI WYCHOWAWCY KLASY

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SAMOWOLNE OPUSZCZENIE SZKOŁY PRZEZ UCZNIA


WYPADEK NA TERENIE SZKOŁY

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE SIĘ ZACHOWUJE PODCZAS LEKCJI

W PRZYPADKU BÓJEK I PRZEMOCY SŁOWNEJ

POWSTANIE SZKODY LUB ZNISZCZENIE MIENIA


ZAGROŻENIE DEMORALIZACJĄ

KRADZIEŻ

KRZYWDZENIE DZIECI

MATERIAŁY WYBUCHOWE LUB NIEBEZPIECZNE NARZĘDZIA


BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH I IMPREZACH SZKOLNYCH

BEZPIECZEŃSTWO PRZED, PODCZAS I PO LEKCJI WF

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top