PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIDNIKU

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU


Ogólna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku

Budynek nr 1 – klasy I-IV Budynek nr 2– klasy V_VIII

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top