Rozpoczynamy w klasach pierwszych cykliczną Akcję „Cała Polska czyta Dzieciom”. Akcja połączoną jest z poznawaniem przedstawicieli ciekawych zawodów. W październiku gościliśmy Pana Piotra ze Stowarzyszenia Edukacja 3.0, który przeczytał nam ciekawsze fragmenty książki. Wyjaśnił zawiłe sformułowania i przybliżył w kilku zdaniach aspekty swojej pracy. Nasz gość prowadzi zajęcia, warsztaty jak i Koło Naukowe z Robotyki, zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pierwszoklasiści ciepło przyjęli naszego gościa, zwłaszcza chłopcy byli zaciekawieni tematem spotkania. (E.R)

AKCJA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOMPokaż galerie

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top