Nasza szkoła w ramach CoodWeak, podjęła szereg działań, tym samym uatrakcyjniając zajęcia i urozmaicając spędzenie czasu podczas przerw. Wszystkie klasy 1-3 przygotowywały w ramach zajęć technicznych przestrzenne prace - „Robociaki”, które następnie przez kolejny tydzień prezentowały się na wystawie w korytarzu szkolnym. Dodatkowo uczniowie mogli zrobić sobie na przerwach zdjęcia z wielkimi sylwetami robotów, stając się ich częścią. Mata do kodowania służyła jako alternatywa do aktywnego spędzania przerw. Dodatkowo klasy pierwsze zapoczątkowały z Panem Piotrem Akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, połączonej ze spotkaniami z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody. Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach z kodowania.

Podczas których poznały sposoby odczytywania punktów na macie, rozwiazywania zakodowanych zadań i wierszyków, ucząc się miedzy innymi orientacji w przestrzeni. Zadaniem ich było również samodzielnie w klasach odkodować wiersze w formie obrazków. Natomiast klasy trzecie otrzymały karty pracy dostosowane odpowiednio do tematu. Dodatkowo klasy: 1d, 2c, 5b i 6b uczestniczyły w warsztatach z robotyki. Wszystkie te aktywności bardzo podobały się dzieciom i chętnie do nich wracają. (E.R)

NASZA SZKOŁA W RAMACH COODWEEKPokaż galerie

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top