Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku zapraszają do udziału w VIII Konkursie literacko-plastycznym „MOJA KSIĄŻKA”. Jego celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania świata książek, rozwijania wyobraźni i twórczości własnej, przy wykorzystaniu różnorodnych form, technik i środków. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w wieku 6–15 lat. Ich zadaniem jest wykonanie książki – w dowolnej formie. Można swobodnie wybrać materiały i technikę pracy. Organizatorzy nie chcą w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej! Wykonane prace, wraz z informacjami o autorze (Karta zgłoszenia), należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00 w kancelarii szkoły:

Wyniki III etapu konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku:

Miło nam poinformować o rezultatach zmagań uczniów gimnazjum biorących udział w konkursach kuratoryjnych. Oto wyniki 3 etapu:

Bbiologiczny

Mitrus Michał Paweł - laureat (naucz. Agnieszka Flis)

Fizyczny

Mazur Jakub Mikołaj - laureat (naucz. Małgorzata Leszczyńska)

Historyczny

Mazur Jakub Mikołaj - laureat (naucz. Beata Gawlik)

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top