Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kopernika zapraszają uczniów klas piątych do udziału w XIX Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym uczniów klas piątych 2018r.

HARMONOGRAM:

do 9.04.2018r.

Dostarczenie przez organizatora, do każdej ze szkół biorących udział w konkursie, zadań na I etap, wzoru karty odpowiedzi oraz wzoru protokołu.

10.04.2018r.

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

30.04.2018r

Ostateczny termin dostarczenia protokołu z eliminacji szkolnych do kancelarii SP3 (osobiście lub faxem).

23.05.2018r.

Godzina 9:00 – eliminacje międzyszkolne w SP3.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Marzenna Szczerbiec

LINK DO ZAKŁADKI Z KONKURSAMI