Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku zapraszają uczniów klas piątych do udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym uczniów klas piątych 2017r.

HARMONOGRAM:

do 19.04.2017r.

Dostarczenie przez organizatora, do każdej ze szkół biorących udział w konkursie, zadań na I etap, wzoru karty odpowiedzi oraz wzoru protokołu.

20.04.2017r.

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

29.04.2017r.

Ostateczny termin dostarczenia protokołu z eliminacji szkolnych do kancelarii SP3 (osobiście lub faxem).

23.05.2017r.

Godzina 9:00 – eliminacje międzyszkolne w SP3.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Marzenna Szczerbiec