Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku zapraszają uczniów klas piątych do udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym uczniów klas piątych 2017r.

HARMONOGRAM:

do 19.04.2017r.

Dostarczenie przez organizatora, do każdej ze szkół biorących udział w konkursie, zadań na I etap, wzoru karty odpowiedzi oraz wzoru protokołu.

20.04.2017r.

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

29.04.2017r.

Ostateczny termin dostarczenia protokołu z eliminacji szkolnych do kancelarii SP3 (osobiście lub faxem).

23.05.2017r.

Godzina 9:00 – eliminacje międzyszkolne w SP3.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Marzenna Szczerbiec

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top