ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

W tym szczególnym czasie, oceny mają mieć przede wszystkim charakter motywujący, mają wspierać ucznia i zachęcać go do działania. Wiemy, jak trudno jest uczniom, rodzicom i nauczycielom pracować w nowym systemie. Jak i za co oceniać naszych uczniów w czasie nauki zdalnej? Oto najważniejsze zasady. (M.D, B.F)

1. Uczeń wspólnie z rodzicami sprawdza wiadomości od nauczyciela.

2. Uczeń zapoznaje się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

3. Uczeń zadania, gry i testy sprawdzające wiedzę (również te on - line) rozwiązuje samodzielnie.

4. Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wysłać on - line na komputerze lub telefonie.

5. Zadane prace przesyłane za pomocą e-maila, mms-em lub innego sposobu ustalonego z nauczycielem

6. Zeszyty oraz ćwiczenia będą sprawdzone po powrocie do nauki w szkole.

7. Uczeń przechowuje prace plastyczne do czasu powrotu do szkoły.

8. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz czas pracy ucznia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.

9. Wszelakie kłopoty z opanowaniem materiału będą rozwiązywane indywidualnie.

10. OCENIAJ = DOCENIAJ

Back to top