W tym szczególnym czasie, oceny mają mieć przede wszystkim charakter motywujący, mają wspierać ucznia i zachęcać go do działania. Wiemy, jak trudno jest uczniom, rodzicom i nauczycielom pracować w nowym systemie. Jak i za co oceniać naszych uczniów w czasie nauki zdalnej? Oto najważniejsze zasady. (M.D, B.F)

1. Uczeń wspólnie z rodzicami sprawdza wiadomości od nauczyciela.

2. Uczeń zapoznaje się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

3. Uczeń zadania, gry i testy sprawdzające wiedzę (również te on - line) rozwiązuje samodzielnie.

4. Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wysłać on - line na komputerze lub telefonie.

5. Zadane prace przesyłane za pomocą e-maila, mms-em lub innego sposobu ustalonego z nauczycielem

6. Zeszyty oraz ćwiczenia będą sprawdzone po powrocie do nauki w szkole.

7. Uczeń przechowuje prace plastyczne do czasu powrotu do szkoły.

8. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz czas pracy ucznia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.

9. Wszelakie kłopoty z opanowaniem materiału będą rozwiązywane indywidualnie.

10. OCENIAJ = DOCENIAJ

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top