Święto jest hołdem dla wszystkich polskich żołnierzy, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i pozostając wierni złożonej przysiędze żołnierskiej prowadzili nadal walkę o pełną niepodległość Polski. To święto żołnierzy, którzy z jednej strony byli wyklęci przez komunistyczną władzę i zbiorową niepamięć, a z drugiej niezłomnych, którzy przyjęli postawę bohaterską w stosunku do komunistycznych okupantów.

Nasi uczniowie oddali im hołd, tworząc swoje prace plastyczne, uwzględnili symbolikę i realia historyczne tamtych czasów.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top