Dnia 26 maja 2019 roku wszystkie klasy 7 uczestniczyły w spotkaniu z Panią Małgorzatą Borawską, główną koordynatorką akcji „Transplantacja jestem na tak”, koordynatorem ds. transplantacji Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK 4 w Lublinie. Uczniowie poznali pracę koordynatora transplantologii, a także na czym polega transplantacja narządów i jakie narządy można przeszczepiać. Pani Małgorzata przedstawiła znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, oraz zgody na transplantację narządów po śmierci. Uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania. Spotkanie zorganizowała p. Agnieszka Flis - nauczyciel biologii.