Jakub Mazur, Krystian Góźdź i Łukasz Pawlak, w dniu 22.02 zajęli pierwsze miejsce w IV Konkursie Wiedzy o Prawie dla gimnazjalistów. Konkurowało z nami 17 drużyn. Po drugim etapie znaleźliśmy się w finałowej trójce drużyn. W czasie trwania II etapu konkursu, uczniowie wzięli udział w spotkaniu z wiceprezesem lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Panem Adamem Danielem. Honorowy patronat nad zmaganiami konkursowymi objął Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresy Misiuk (patronat medialny - Radio Lublin).

Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Pan Lech Sprawka poseł na Sejm RP, Pan Ryszard Golec wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Joanna Lepiarz reprezentująca lubelski Wydział Oświaty i Wychowania, Pani Małgorzata Bednara-Kowal przedstawiciel Izby Notarialnej, Pan Adam Daniel wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Lublinie, Pani mec. Seweryna Sajna z Okręgowej Rady Adwokackiej Izby Adwokackiej w Lublinie, Panowie mec. Michał Czerwonka i mec. Andrzej

Pruszkowski przedstawiciele Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”. Współgospodarzami spotkania był Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w osobach prodziekana ks. prof. dr hab. Krzysztofa Burczaka, prof. dr hab. Dariusza Dudka, dr Małgorzaty Ganczar i dr Jacka Trzewika. (Renata Piątkiewicz)

IV KONKURS WIEDZY O PRAWIEPokaż galerie

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top