Dnia 30 stycznia odbył się apel, na którym podsumowano osiągnięcia klas 1-3 w pierwszym semestrze. Każdy wychowawca odczytał nazwiska uczniów swojej klasy, którzy wyróżnili się w tym półroczu nauką i zachowaniem. W szczególny sposób zostali docenieni uczestnicy konkursów: plastycznego – „Cudaki z warzyw” oraz z języka angielskiego – „My Teddy Bear”. Dodatkowo klasa 1d otrzymała podziękowanie za zebranie najwyższej wśród klas 1-3 kwoty w akcji „Góra grosza” (76,79 zł – trzecie miejsce w całej szkole). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Na zakończenie pani dyrektor Irena Sadurska życzyła wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz dużo zapału w zdobywaniu wiedzy w drugim semestrze. (B.F.)

APEL KLAS 1-3Pokaż galerie

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top