W ramach projektu „Aktywna szkoła – Aktywny uczeń” odbyły się w naszej szkole dwa spotkania z panem Tomaszem Kocińskim – nauczycielem, trenerem, instruktorem i ratownikiem medycznym. Na zaproszenie nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadził on zajęcia na temat bezpieczeństwa w sporcie, ratownictwa oraz pierwszej pomocy. Omówił najczęściej występujące podczas wysiłku niebezpieczne sytuacje, zaprezentował materiały Europejskiej Rady Resuscytacji oraz przeprowadził warsztaty z pierwszej pomocy. Dodatkowo od początku roku szkolnego – cyklicznie, podczas zajęć wychowania fizycznego – pod kierunkiem nauczycieli: Marii Lorenz, Iwony Mitury, Grzegorza Dejko i Konrada Doleckiego, uczniowie prowadzą rozgrzewkę.

Opracowano „Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję i przygotowujący organizm do wysiłku”. Celem oddania rozgrzewki w ręce uczniów jest uświadomienie im potrzeby ruchu oraz pokazanie, że każdy może poprawnie takie ćwiczenia wykonywać na co dzień sam – bez pomocy i obecności nauczycieli wychowania fizycznego. (K.D.)

AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃPokaż galerie

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top