ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

W dniu 30 października nasza szkoła przystąpiła Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Celem akcji było zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole, zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W dniu 30 października na wszystkich przerwach uczniowie kl 1-3 czytali swoje ulubione książki. Wspólne czytanie odbywało się także w świetlicy, gdzie panie zadbały o bogaty księgozbiór książek dla dzieci. Do wspólnego czytania przyjęli zaproszenie również nauczyciele. Mimo zdalnego nauczania do akcji dołączyli także uczniowie kl 7b, 7d, 8b, którzy tego dnia przerwy on-line spędzili na czytaniu. Były to przerwy zupełnie inne od wszystkich. Na pewno mniej gwarne, a pełne zaczytanych uczniów. Akcja „Przerwa na czytanie” skupiła w naszej szkole 250 uczestników. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli czynny udział w akcji i mam nadzieję, że czytanie pozostanie z nami na przerwach ;-) (BF)

Back to top