W dniu 30 października nasza szkoła przystąpiła Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Celem akcji było zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole, zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W dniu 30 października na wszystkich przerwach uczniowie kl 1-3 czytali swoje ulubione książki. Wspólne czytanie odbywało się także w świetlicy, gdzie panie zadbały o bogaty księgozbiór książek dla dzieci. Do wspólnego czytania przyjęli zaproszenie również nauczyciele. Mimo zdalnego nauczania do akcji dołączyli także uczniowie kl 7b, 7d, 8b, którzy tego dnia przerwy on-line spędzili na czytaniu. Były to przerwy zupełnie inne od wszystkich. Na pewno mniej gwarne, a pełne zaczytanych uczniów. Akcja „Przerwa na czytanie” skupiła w naszej szkole 250 uczestników. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli czynny udział w akcji i mam nadzieję, że czytanie pozostanie z nami na przerwach ;-) (BF)

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top