20 listopada w Centrum Kultury, odbyło się po raz pierwszy w naszym mieście Forum Nauczycieli z Pasją, na którym 10 prelegentów – nauczycieli ze Świdnika, prezentowało swoje innowacje pedagogiczne. Naszą szkołę reprezentowały dwie nauczycielki: pani Emilia Tokarska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkoły oraz pani Anna Owsicka-Mazur – nauczyciel germanista. Pani Tokarska przedstawiła program planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej, a pani Owsicka-Mazur opowiadała o programie z języka niemieckiego DSD 1. Są to innowacje, które wyróżniają naszą szkołę, a prelegenci są prekursorami takich działań w świdnickich placówkach.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych. Organizatorem forum był Urząd Miasta Świdnik oraz SP5 w Świdniku.

I ŚWIDNICKIE FORUM NAUCZYCIELI Z PASJĄPokaż galerie