20 listopada w Centrum Kultury, odbyło się po raz pierwszy w naszym mieście Forum Nauczycieli z Pasją, na którym 10 prelegentów – nauczycieli ze Świdnika, prezentowało swoje innowacje pedagogiczne. Naszą szkołę reprezentowały dwie nauczycielki: pani Emilia Tokarska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkoły oraz pani Anna Owsicka-Mazur – nauczyciel germanista. Pani Tokarska przedstawiła program planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej, a pani Owsicka-Mazur opowiadała o programie z języka niemieckiego DSD 1. Są to innowacje, które wyróżniają naszą szkołę, a prelegenci są prekursorami takich działań w świdnickich placówkach.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych. Organizatorem forum był Urząd Miasta Świdnik oraz SP5 w Świdniku.

I ŚWIDNICKIE FORUM NAUCZYCIELI Z PASJĄPokaż galerie

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top