W dniach 10 – 12.04.2019r. po raz 18 - i ostatni - odbył się egzamin gimnazjalny. W naszej szkole przystąpiło do niego 180 uczniów klas 3. Jak co roku pierwszego dnia uczniowie zmagali się z częścią humanistyczną. O 9 rozpoczął się egzamin z historii i wos zawierający wyłącznie zadania zamknięte. O 11 gimnazjaliści zaczęli rozwiązywać testy z języka polskiego. Zadania w teście z języka polskiego odnosiły się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Wśród zadań znalazła się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki. Młodzież musiała odpowiedzieć na pytanie "Czy warto bronić swoich przekonań?" Następnego dnia zdający wykazywali się wiedzą z biologii, chemii, fizyki i geografii rozwiązując zadania zamknięte.

Egzamin z matematyki zawierał 20 zadań zamkniętych oraz 3 otwarte. W naszym gimnazjum uczniowie jako język obcy nowożytny wybrali język angielski (150 osób) lub język niemiecki (30 osób). Egzaminy te odbywały się na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Był to ostatni egzamin gimnazjalny w historii. Od 1 września gimnazja znikają z polskiego systemu edukacji. Wyniki tegorocznych egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca.