2 kwietnia w naszej szkole nastąpiła inauguracja czwartej już edycji praktycznej edukacji rowerowej przy współpracy ze Strażą Miejską, UM Świdnik oraz MCP w Świdniku. Program rozpoczął się częścią teoretyczna, tzw. „Dniem rowerowym w szkole”, skierowanym do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, strażników miejskich i psychologów. Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady właściwego zdrowego odżywiania się i zachęcane są do aktywnego spędzania czasu wolnego.

W kolejnych etapach w maju, dzieci swoje umiejętności rowerowe ćwiczyć będą na miasteczku rowerowym, a później w terenie. (B.F, A.P).

DZIEŃ ROWEROWY W SZKOLEPokaż galerie