Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmuje oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego. Oferty mogą składać  podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Regulamin konkursu jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły. Oferty przyjmowane są w kancelarii szkoły do 18 października 2019r. do godz 10:00.

LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Tadeusza Kościuszki informuje, że konkurs na "Wynajem pomieszczeń na prowadzenie dwóch sklepików szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku ul. Kopernika 9a oraz w budynku szkoły przy ul. Kopernika 9” nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Zapraszamy uczniów ubiegłorocznych klas III gimnazjalnych oraz klas VIII na spotkanie z wychowawcami klas w dniu 7 października o godz. 17:00, we wnęce na I piętrze. Uwaga: klasa IIIE Gim. będzie miała spotkanie w innym terminie (wiadomość u gospodyni klasy).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmuje oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego. Oferty mogą składać  podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Regulamin konkursu jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły. Oferty przyjmowane są w kancelarii szkoły do 27 września 2019r. do godz 10:00.

LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI

UCHWAŁA NR VII/113/2019 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 28 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI.

Informujemy, że obiekty sportowe Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku ul. Koprenika 9A oraz ul. Kopernika 9, będą czynne od 1 kwietnia 2019r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 3 w dniu 28 lutego o godz. 17:00 do sali 214 w budynku przy  ul. Kopernika 9a.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top