Informujemy, iż od 1 września nasza szkoła będzie realizowała stacjonarną formę kształcenia. Przygotowujemy nasze budynki szkoły i przedszkola na przyjęcie uczniów. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z funkcjonowaniem szkoły podczas pandemii, będzie obowiązywała „Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku”, uwzględniająca wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Procedura zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 31 sierpnia. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tym dokumentem. Dodatkowo prosimy o śledzenie zmian wprowadzanych przez służby sanitarne oraz przez instytucje państwowe.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top