ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

Od września uruchomiona zostanie we wszystkich świdnickich przedszkolach aplikacja 4 parents. Jest to darmowa aplikacja mobilna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, której głównym zadaniem jest obustronny kontakt z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko. Aplikacja umożliwia rodzicom kontrolę wejść i wyjść dziecka, kontrolę naliczonych opłat, automatyczną zapłatę należności, odbieranie komunikatów o wydarzeniach w przedszkolu, zgłaszanie nieobecności dziecka w czasie rzeczywistym i na przyszłość. Rejestracja obecności Państwa dzieci w placówce odbywać się będzie automatycznie za pomocą indywidualnych PIN-ów (dla każdego z rodziców system wygeneruje inny indywidualny nr PIN) wprowadzanych na tablecie przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola. Na stronie https://4parents.pl/ znajdziecie Państwo informacje dotyczące platformy 4parents.

plakat do pobrania

Back to top