Od września uruchomiona zostanie we wszystkich świdnickich przedszkolach aplikacja 4 parents. Jest to darmowa aplikacja mobilna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, której głównym zadaniem jest obustronny kontakt z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko. Aplikacja umożliwia rodzicom kontrolę wejść i wyjść dziecka, kontrolę naliczonych opłat, automatyczną zapłatę należności, odbieranie komunikatów o wydarzeniach w przedszkolu, zgłaszanie nieobecności dziecka w czasie rzeczywistym i na przyszłość. Rejestracja obecności Państwa dzieci w placówce odbywać się będzie automatycznie za pomocą indywidualnych PIN-ów (dla każdego z rodziców system wygeneruje inny indywidualny nr PIN) wprowadzanych na tablecie przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola. Na stronie https://4parents.pl/ znajdziecie Państwo informacje dotyczące platformy 4parents.

plakat do pobrania

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top