Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku informuje, że w dniu 31 grudnia 2019r rozstrzygnięty został konkurs na najem pomieszczeń na prowadzenie stołówki. Od 2 stycznia 2020 roku stołówkę prowadzić będzie firma BAR Kaloria Małgorzata Lukawska.