Informuję, że w dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert na wynajem pomieszczeń na prowadzenie stołówki. Nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 17 grudnia 2019r. zostanie konkurs zostanie ponownie ogłoszony. Dokumenty konkursowe będą do pobrania na stronie internetowej szkoły.