Gmina Miejska Świdnik zrealizowała projekt dofinasowany ze środków zewnętrznych z rządowego ,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Gmina Miejska Świdnik w okresie od 23.07 do 31.10.2019 r. realizowała projekt pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”, który został sfinansowany z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Projekt przewidywał zakup wyprawek szkolnych, w tym podręczników, książek pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w przedszkolach oraz uczniów romskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez placówki oświatowe.

Projekt był kontynuacją działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej społeczności romskiej zamieszkującej na terenie Gminy. Dzięki zakupionym podręcznikom i pomocom dydaktycznym dzieci z rodzin romskich mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Mamy nadzieje, że realizacja projektu nie tylko poprawi możliwości odnoszenia sukcesów edukacyjnych uczniom romskim, ale również wzbudzi ich zaufanie do szkoły, rozbudzi zainteresowania, zwiększy pewność siebie, rozbudzi ambicje i poczucie odpowiedzialności. W ramach projektu pomoc otrzymało ośmioro dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie miasta Świdnik.