Gmina Miejska Świdnik zrealizowała projekt dofinasowany ze środków zewnętrznych z rządowego ,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Gmina Miejska Świdnik w okresie od 23.07 do 31.10.2019 r. realizowała projekt pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”, który został sfinansowany z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Projekt przewidywał zakup wyprawek szkolnych, w tym podręczników, książek pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w przedszkolach oraz uczniów romskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez placówki oświatowe.

Projekt był kontynuacją działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej społeczności romskiej zamieszkującej na terenie Gminy. Dzięki zakupionym podręcznikom i pomocom dydaktycznym dzieci z rodzin romskich mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Mamy nadzieje, że realizacja projektu nie tylko poprawi możliwości odnoszenia sukcesów edukacyjnych uczniom romskim, ale również wzbudzi ich zaufanie do szkoły, rozbudzi zainteresowania, zwiększy pewność siebie, rozbudzi ambicje i poczucie odpowiedzialności. W ramach projektu pomoc otrzymało ośmioro dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie miasta Świdnik.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top