UCHWAŁA NR VII/113/2019 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 28 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI.