ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

POD ZMIENIONYM ADRESEM INTERNETOWYM

http://sp3.e-swidnik.pl

Administrator serwisu SP3

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.02.2019r.

do 12.03.2019r.

od 23.05.2019r.

do 05.06.2019r.

1a

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego w ogólnodostępnej szkole podstawowej

od 25.02.2019r.

do 12.03.2019r.

od 23.05.2019r.

do 05.06.2019r

1b

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej (do klasy VII)

od 25.02.2019r.

do 12.03.2019r.

od 01.07.2019r.

do 05.07.2019r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 137 ust.1 prawa oświatowego

od 13.03.2019r.

do 20.03.2019r.

od 06.06.2019r.

do 12.06.2019r.

2a

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,

o którym mowa w art. 139 ust.1 prawa oświatowego

od 13.03.2019r.

do 26.04.2019r.

od 08.07.2019r.

do 10.07.2019r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej i do oddziałów sportowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa art. 150 ust.2 ustawy

od 13.03.2019r.

do 10.04.2019r.

od 06.06.2019r.

do 17.06.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, w tym:

12.04.2019r.

19.06.2019r.

5a

do oddziału dwujęzycznego

do 24.06.2019r.

12.07.2019r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, w tym:

od 12.04.2019r.

do 17.04.2019r.

od 19.06.2019r.

do 25.06.2019r.

6a

do oddziału dwujęzycznego

do 26.06.2019r.

do 16.07.2019r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, w tym:

30.04.2019r.

28.06.2019r.

7a

do oddziału dwujęzycznego

28.06.2019r.

19.07.2019r.

LINK DO ZAKŁADKI Z DOKUMENTAMI

Back to top