Informujemy, że obiekty sportowe Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku ul. Koprenika 9A oraz ul. Kopernika 9, będą czynne od 4 kwietnia 2021r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, które odbędzie się od 1 marca do 12 marca 2021, jeżeli szkoła będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Informujemy, że po przeprowadzeniu zapisów dzieci z obwodu do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22, zostały zajęte miejsca w oddziale z dodatkowym językiem niemieckim. W związku z tym ogłaszamy rekrutację do klasy pierwszej wyłącznie do oddziału tradycyjnego. Dokumenty związane z rekrutacją można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub elektronicznie. Prosimy o osobiste przynoszenie wniosków do sekretariatu w wyżej wymienionych godzinach. Na wniosku wymagany jest podpis obojga rodziców.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacje ogólne

 1. Od 1 września 2021 r. zostanie utworzona w Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Świdniku klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim.
 2. Uczniowie w klasie dwujęzycznej mają zwiększoną liczbę godzin języka obcego – niemieckiego (5 godzin w tygodniu).

Informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym rekrutacja do naszych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 odbywa się drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w poniższą aplikację.

Złożenie wniosków przy pomocy systemu elektronicznego Vulcan odbywa się od 1 marca do 19 marca. Po wypełnieniu wniosków wraz z załącznikami wydrukowane dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Dostarczenie wniosku może mieć formę:

 1. elektroniczną, po podpisaniu go przez obydwojga rodziców podpisem kwalifikowanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. papierową, dostarczoną do sekretariatu szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdą Państwo na swoim profilu po zalogowaniu na platformę oraz w załączniku. Pod linkiem znajdą Państwo film instruktażowy dotyczący obsługi platformy elektronicznej:

https://www.youtube.com/watch?v=a_pYaYlQh24&feature=youtu.be&rel=0

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

Od 1 lutego w naszej szkole będą odbywały się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym, z zachowaniem następujących zasad:

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas VIII, którzy nie są objęci kwarantanną lub izolacją i nie mają objawów choroby zakaźnej.
 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy wcześniej uzgodnili z nauczycielem swoje uczestnictwo. Rodzic zgłasza dziecko do uczestnictwa w konsultacjach do nauczyciela przedmiotu w formie komunikatu na dzienniku elektronicznym najpóźniej w przededniu konsultacji do godziny 15.00 (każdorazowo).
 3. W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w umówionych konsultacjach, rodzic zgłasza to nauczycielowi bądź do sekretariatu.
 4. Konsultacje mogą mieć formę indywidualną lub w grupie do 5 osób.
 5. Czas trwania konsultacji – do 45 minut.
 6. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce, którą może zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali.
 7. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 8. Zmiana obuwia i ubrania wierzchniego – w szatni.
 9. W salach i na korytarzach obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra.
 10. Uczniowie korzystają z własnych podręczników i przyborów (wzajemne pożyczanie jest niewskazane).
 11. Harmonogram konsultacji:
Nauczyciel  Przedmiot  Dzień, godzina Sala 
 p. Anna Iwańska-Kuśmierz  język polski  piątek, 15.00 23
 p. Małgorzata Żabińska  język polski  wtorek, 15.15 23
 p. Marzenna Szczerbiec  matematyka  wtorek, 14.30 15
 p. Iwona Górska  matematyka  czwartek, 16.00 14
 p. Agnieszka Janczarek  matematyka  środa, 14.00 14
 p. Magdalena Żebrowska  język angielski  piątek, 8.00 22
 p. Agnieszka Piekarska  język angielski  czwartek, 15.00 22
 p. Katarzyna Maliszewska  język angielski  środa, 16.40 22
 p. Anna Owsicka-Mazur,
 p. Małgorzata Stępień
 język niemiecki  wtorek, 15.00 21

W okresie od 8 do 24 lutego 2021 roku przyjmujemy zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/22. Zgłoszenia dotyczą dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W dniach 4-8 stycznia prowadzić będziemy półkolonie dla uczniów klas 1-4. Z uwagi na pandemię koronawirusa półkolonie obowiązują w ścisłym reżimie sanitarnym, szczegóły organizacji półkolonii zawiera regulamin. Półkolonie odbywać się będą na terenie naszej szkoły w godzinach 9:00 - 13:00. W programie półkolonii: zajęcia sportowo-rekreacyjne, ogólnorozwojowe, gry i zabawy, zajęcia artystyczne, zabawy na świeżym powietrzu. Półkolonie są bezpłatne. Prosimy rodziców zapisanych dzieci na półkolonie o wypełnienie karty zgłoszenia.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do kontaktu z nauczycielami i specjalistami Szkoły Podstawowej nr 3 w dniu 21 grudnia w godzinach 18.00-19.00 na platformie MS Teams.
Procedura organizowania konsultacji

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top