Dzień Otwarty Szkoły dla rodziców i uczniów w dniu 22 października 2018/2019

Czas konsultacji – poniedziałek 18:00 - 19:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmuje oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego. Oferty mogą składać  podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Warunki konkursu do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.sp3.swidnik.pl. Oferty przyjmowane są w kancelarii szkoły do 24 sierpnia 2018r. do godz 10:00.

LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI

21 czerwca 2018r.

17.00 - uroczyste zakończenie klas III gimnazjum - sala gimnastyczna w budynku przy ul. Kopernika 9

22 czerwca 2018r.

08.00 - msza święta w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela

09.00 - zakończenie roku szkolnego  klas I - sale lekcyjne, z wychowawcami w budynku przy ul. Kopernika 9A

09.15 - uroczyste zakończenie roku klas IV - VI - sala gimnastyczna w budynku przy ul. Kopernika 9A

09.15 - uroczyste zakończenie roku klas VII oraz II gimnazjum - sala gimnastyczna w budynku przy ul. Kopernika 9

11.00 - uroczyste zakończenie roku klas II i III - sala gimnastyczna w budynku przy ul. Kopernika 9A

UCHWAŁA NR LII/498/2018 RADY MIASTA ŚWIDNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. LINK DO ZAKŁADKI Z OGŁOSZENIAMI.

Informujemy, że obiekty sportowe Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku ul. Koprenika 9A oraz ul. Kopernika 9, będą czynne od 9 kwietnia 2018r.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony LINK.

Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  15 czerwca 2018 roku.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 z późn. zmn.) w art. 137 ust. 1 (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

I. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej:

  • Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Uczniowie mieszkający w obwodzie są przyjmowani do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Świdnik rok szkolny 2018/2019.

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

3. W przypadku większej liczby kandydatów stosuje się następujące kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Szkolny Klub Pana Cogito Schulen: Partner der Zukunft

Back to top