Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia nauczyciele i pracownicy szkoły – czynni zawodowo oraz emerytowani – wzięli udział w spotkaniu opłatkowym. Młodzież z klasy 7c i gimnazjaliści zaprezentowali „Jasełka”. Wysłuchane teksty, kolędy i pastorałki wprowadziły wszystkich w nastrój zadumy i refleksji. Wzmocniły go słowa ks. kan. Leszka Surmy i p. dyrektora Marka Kwiecińskiego, łamanie opłatkiem oraz składane życzenia. Uczniów przygotowali pp. Sławomir Nowak i Stanisław Mączka, przy konsultacji artystycznej p. Anny Iwańskiej-Kuśmierz. O dekorację sali zadbały pp. Anna Niedzielska i Anna Gileta.

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top