W dniach 13 maja – 5 czerwca 2020 roku komisja konkursowa zapoznała się ze wszystkimi pracami, które wyjątkowo w tym roku miały postać elektroniczną. Poziom wielu z nich był bardzo wysoki. Po długich i burzliwych obradach Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy wyniki obrad.

Protokół z obrad Jury
IX KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„MOJA KSIĄŻKA”