Regulamin konkursu ofert na prowadzenie sklepiku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świdniku w roku szkolnym 2019/2020.

PLIK DO POBRANIA

Konkursu ofert na najem pomieszczeń na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku.

REGULAMIN

ZAŁACZNIK 1 WYKAZ POWIERZCHNI

ZAŁĄCZNIK 2 OFERTA

ZAŁACZNIK 3 UMOWA

ZAŁĄCZNIK 4 JADŁOSPIS

Uchwały Rady Miasta Świdnik oraz wniosek w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku szkolnym 2018/2019.

PLIK DO POBRANIA

PLIK DO POBRANIA

PLIK DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2019/2020.

PLIK DO POBRANIA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i rodziców w procesie rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2019/2020

PLIK DO POBRANIA

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top