Regulamin konkursu ofert na prowadzenie sklepiku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świdniku w roku szkolnym 2019/2020.

PLIK DO POBRANIA

Konkursu ofert na najem pomieszczeń na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku.

REGULAMIN

ZAŁACZNIK 1 WYKAZ POWIERZCHNI

ZAŁĄCZNIK 2 OFERTA

ZAŁACZNIK 3 UMOWA

ZAŁĄCZNIK 4 JADŁOSPIS

Uchwały Rady Miasta Świdnik oraz wniosek w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku szkolnym 2018/2019.

PLIK DO POBRANIA

PLIK DO POBRANIA

PLIK DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

PLIK DO POBRANIA

Lista ulic należących do obwodu szkoły obowiązujących od 2017 roku.

PLIK DO POBRANIA

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top