Lista ulic należących do obwodu szkoły obowiązujących od 2017 roku.

PLIK DO POBRANIA

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

PLIK DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

PLIK DO POBRANIA

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół podstawowych.

PLIK DO POBRANIA

Zasady przyjęć do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku na rok szkolny 2020/2021

PLIK DO POBRANIA

Budynek przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 23 05
fax: 81 468 23 05
Budynek przy ul. Kopernika 9
tel.: 81 468 77 00
fax: 81 468 77 02
Świetlica przy ul. Kopernika 9A
tel.: 81 468 04 72
Przedszkole przy ul. Kopernika 9A
tel.: 690 585 713
Sekretariat
sp3@oswiata.e-swidnik.pl
Dyrektor
mkwiecinski@sp3.swidnik.pl
Księgowość
ksiegowosc@sp3.swidnik.pl
Inspektor Danych Osobowych
iod-j@e-swidnik.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku
Budynek przy ul. Kopernika 9A
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9A
Budynek przy ul. Kopernika 9
21-040 Świdnik, ul. Kopernika 9
NIP: 7131777862
REGON: 000714567

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Schulen: Partner der Zukunft

Back to top